DISASTER MEDICINE No.4 •2022

https://doi.org/10.33266/2070-1004-2022-4

Informational article

Decade of Problems and Solutions: to the Anniversary of the Chair of Emergency Medicine and Injury Surgery of the First Saint Petersburg State Medical University named after acad. I.P. Pavlov

Minnullin I.P.1,2, Razumnyy N.V.1, Sinenchenko A.G.1,2

Download the article in pdf format

1 Emergency Medical Care Pavlov First St. Petersburg State Medical University, St. Petersburg, Russian Federation

2 St. Petersburg I.I. Dzhanelidze Research Institute of Emergency Medicine, St. Petersburg, Russian Federation

UDC 614.88(470+571)

Pp. 21-28

Summary. The history of the creation and activity of the Chair of Emergency Medicine and Injury Surgery of the First St. Petersburg State Medical University named after acad. I.P. Pavlov is presented. The main stages of the development of the chair are considered, the scientific potential of the chair and the work of its staff in the creation of the system of emergency and urgent medical care for the population of the city are discribed. It is noted that starting from 2012 the members of the chair in cooperation with the specialists of St. Petersburg Scientific Research Institute of Emergency Care named after I.I. Dzhanelidze made a significant contribution to solving scientific and practical, organizational and methodological problems in the field of emergency medical care in the Russian Federation.   

Keywords: Chair of Emergency Medicine and Injury Surgery, emergency and urgent medical care, First Saint-Petersburg State Medical University named after acad. I.P. Pavlov, St. Petersburg Scientific Research Institute of Emergency Care named after I.I. Dzhanelidze

For citation: Minnullin I.P., Razumnyy N.V., Sinenchenko A.G. Decade of Problems and Solutions: to the Anniversary of the Chair of Emergency Medicine and Injury Surgery of the First Saint Petersburg State Medical University named after acad. I.P. Pavlov. Meditsina Katastrof = Disaster Medicine. 2022;4:21-28 (In Russ.). https://doi.org/10.33266/2070-1004-2022-4-21-28

 

REFERENCES

  1. Boykov A.A., Khanin A.Z., Popova N.V. Skoraya Meditsinskaya Pomoshch v Sankt-Peterburge, 1899-2009 = Ambulance in St. Petersburg, 1899-2009. St. Petersburg Publ., 2009 (In Russ.).
  2. Slepushenko I.O. Improving the Organization of Emergency Medical Care in the Russian Federation. Skoraya Meditsinskaya Pomoshch’ = Emergency Medical Care. 2007;8;3:3-6 (In Russ.).
  3. Ignatov Yu.D. On the History of the Department of Pharmacology of the St. Petersburg State Medical University Named after Academician I. P. Pavlov. Eksperimentalnaya i Klinicheskaya Farmakologiya = Experimental and Clinical Pharmacology. 2008;71;3:57-66 (In Russ.).
  4. Skoromets A.A., Mozhayev S.V., Barantsevich Ye.R., Amelin A.V., Skoromets T.A. The History of Development of Neurosurgery in Saint Petersburg Medical University N. A. Acad. I.P. Pavlov. Rossiyskiy Neyrokhirurgicheskiy Zhurnal Im. Professora A.L. Polenova = Russian Neurosurgical Journal Named After Professor Polenov. 2009;1;2:6-15 (In Russ.).
  5. Aleksandrova M.O., Berenar V.F. The History of the Student Scientific Society of the Department of Obstetrics and Gynecology of Pavlov First Saint Petersburg State Medical University. Akusherstvo i Ginekologiya Sankt-Peterburga = Obstetrics and Gynaecology of St. Petersburg. 2017;3:6-12 (In Russ.).
  6. Yershova I.N. Sankt-Peterburgskiy Institut Skoroy Meditsinskoy Pomoshchi Imeni I.I. Dzhanelidze, 1932-2008: Istoriya Sozdaniya i Razvitiya Instituta = St. Petersburg Institute of Emergency Medicine Named After I.I. Janelidze, 1932-2008: the History of the Creation and Development of the Institute. Ed. Bagnenko S.F. St.Petersburg, Beresta Publ., 2009. 260 p. (In Russ.).
  7. Bagnenko S.F., Tulupov A.N., Balabanova O.V. Ambulance in Hospitals. Skoraya Meditsinskaya Pomoshch’ = Emergency Medical Care. 2007;8;3:73-76 (In Russ.).
  8. Bagnenko S.F., Yershova I.N., Zhirkov A.M., Ozerov S.F., Shapot Yu.B.. 75th Anniversary of the St. Petersburg Research Institute of Emergency Medicine. Prof. I.I. Janelidze. Skoraya Meditsinskaya Pomoshch’ = Emergency Medical Care. 2007;8;3:80-85 (in Russ.).
  9. Bagnenko S.F., Polushin Yu.S., Stozharov V.V., Tulupov A.N., Miroshnichenko A.G., et al. Printsipy Organizatsii Meditsinskoy Pomoshchi Postradavshim v Dorozhno-Transportnykh Proisshestviyakh s Travmami, Soprovozhdayushchimisya Shokom, v Megapolise = Principles of Organizing Medical Care for Victims of Road Traffic Accidents with Injuries Accompanied by Shock in the Metropolis. St. Petersburg Publ., 2011. 26 p. (In Russ.).
  10. Shcherbuk Yu.A., Bagnenko S.F., Ozerov V.F., Shapot Yu.B., Tulupov A.N., et al. Organizatsiya i Okazaniye Spetsializirovannoy Skoroy Meditsinskoy Pomoshchi na Dogospital’nom Etape pri Tyazhelykh Sochetannykh Povrezhdeniyakh Postradavshim vsledstviye Dorozhno-Transportnykh Proisshestviy = Organization and Provision of Specialized Emergency Medical Care at the Prehospital Stage in Case of Severe Concomitant Injuries to Victims of Road Traffic Accidents. St. Petersburg Publ., 2007. 44 p. (In Russ.).

 

The material was received 14.09.22; the article after peer review procedure 23.09.22; the Editorial Board accepted the article for publication 23.12.22