DISASTER MEDICINE No. 1•2021

https://doi.org/10.33266/2070-1004-2021-1

Original article

Psychophysiological Express Control of Persons of Hazardous Occupations Operating Weapons Systems

Download the article in pdf format                                        Download the article English in pdf format

Ivanovsky V.S., Shchelkanova E.S., Markin I.V.

Millitary Innovation Technopolis «ERA», Anapa, Russian Federation

UDC 616.89: 614.8-051

Pp. 45–50

Abstract. The article presents the relevance of the development of methods for rapid control of the psychophysiological state of persons of hazardous occupations (OP), managing weapons systems, and the tasks solved with their help. The issues of improving the system of psychophysiological support of the professional activities of military operators in order to increase their professional reliability and preserve professional health are considered. The technology of vibration imaging is described, which makes it possible to assess the psychophysiological state without contact and quickly (testing time – 1 min). Examples of its practical application in training and pre-shift psychophysiological control are given.

Key wordsnon-contact methods, persons of hazardous occupations, psychophysiological express control, psychophysiological state, vibration imaging technology, weapons system operators

For citation: Ivanovsky V.S., Shchelkanova E.S., Markin I.V. Psychophysiological Express Control of Persons of Hazardous Occupations Operating Weapons Systems. Meditsina Katastrof = Disaster Medicine. 2021; 1: 45-50 (In Russ.). https://doi.org/10.33266/2070-1004-2021-1-45-50

 

REFERENCES

1. Blaginin A.A. Psikhofiziologicheskoe Obespechenie Nadezhnosti Professionalnoi Deyatelnosti Operatorov Slozhnykh Ergaticheskikh Sistem = Reliability of Professional Activity of Operators of Complex Ergatic Systems. St. Petersburg, LGU imeni A.S.Pushkina Publ., 2006, 144 p. (In Russ.).

2. Bodrov V.A., Orlov V.Ya. Psikhologiya i Nadezhnost: Chelovek v Sistemakh Upravleniya Tekhnikoy = Psychology and Reliability: a Person in Technology Management Systems. Moscow, IP RAN Publ., 1998, 288 p. (In Russ.).

3. Ipatov P.B., Martens V.K., Sorokin A.V., Bobrov A.F., Basov V.I. Professionalnaya Nadyezhnost Personala AES: Kontseptsiya i Tekhnologiya Kolichestvennoy Otsenki, Praktika Upravleniya = Professional Reliability of NPP Personnel: The Concept and Technology of Quantitative Assessment, Management Practice. Saratov, SGU Publ., 2003, 232 p. (In Russ.).

4. Shcheblanov V.Y., Bobrov A.F. Reliability of Human Activity in Automated Systems and its Quantitative Assessment. Psikhologicheskiy zhurnal. 1990;3:60-69 (In Russ.).

5. Bulka A.P. Sistema Organizatsii Psikhofiziologicheskikh Meropriyatiy v Vooruzhennykh Silakh Rossiyskoy Federatsii = The System of Organization of Psychophysiological Events in the Armed Forces of the Russian Federation. Doctor’s thesis in Medicine. 19.00.02. St. Petersburg Publ., 2011, 309 p. (In Russ.).

6. Fisun A.Ya., Savvin Yu.N., Zubarev A.F., Liferov R.A., Brizhan M.V., Patsenko M.B. Hazardous Occupations: Definition, Modern Approaches to Hazard Rating of Occupations. Meditsina katastrof = Disaster medicine. 2011;2:46–48 (In Russ.).

7. Novikov V.S. Psycho-Physiological Support of Combat Activities of Military Personnel. Voenno-Meditsinskiy Zhurnal = Military Medical Journal. 1996;4:37–40 (In Russ.).

8. https://determiner.ru/ URL: https://determiner.ru/termin/obespechenie-psihofiziologicheskoe.html (accessed: October 18, 2020) (In Russ.).

9. Ushakov I.B., Bogomolov A.V., Gridin L.A., Kukushkin Yu.A. Metodologicheskie Podkhody k Diagnostike i Optimizatsii Funktsionalnogo Sostoyaniya Spetsialistov Operatorskogo Profilya = Methodological Approaches to the Diagnosis and Optimization of the Functional State of Specialists in the Operator Profile. Moscow, Meditsina Publ., 2004. 136 p. (In Russ.).

10. Sysoev V.N., Apchel V.Ya., Kornilova A.A., Pitikin D.A., Zharken S.T. Dynamics of the Functional State of Operators During the Working Shift. Vestnik Rossiyskoy Voenno-Meditsinskoy Akademii = Bulletin of the Russian Military Medical Academy. 2012;4:169–172 (In Russ.).

11. Bobrov A.F., Minkin V.A., Shcheblanov V.Y., Shelkanova E.S. Contactless Diagnostics of the Psychophysiological State of the Persons Working Under Conditions of Exposure to Ionizing Radiation. Literature review. Meditsina Truda i Promyshlennaya Ehkologiya = Labor Medicine and Industrial Ecology. 2017;4:23–27 (In Russ.).

12. Shelkanova E.S. Beskontaktnaya Ekspressdiagnostika Psikhofiziologicheskogo Sostoyaniya Rabotnikov Opasnykh Proizvodstv = Rapid Noncontact Diagnostics of Psychophysiological State in Workers of Hazardous Industries. Candidate’s thesis in Biology. 05.26.02. Moscow Publ., 2019, 155 p. (In Russ.).

13. Minkin V.A. Vibroizobrazhenie = Vibra Image. St. Petersburg, Renome Publ., 2007, 108 p. (In Russ.).

14. Sechenov I.M. Izbrannye Proizvedeniya = Selected works. Moscow, Uchpedgiz Publ., 1958. 413 p. (In Russ.).

15. Darvin Ch. O Vyrazhenii Emotsiy u Cheloveka i Zhivotnykh = On the Expression of Emotions in Humans and Animals. St. Petersburg, Piter Publ., 2001, 384 p. (In Russ.).

16. Lorents K. Agressiya = Agression. Moscow, Rimis Publ., 2009. 352 p. (In Russ.).

17. Shelkanova E.S. Rapid Noncontact Diagnostics of Psychophysiological State in Workers of Hazardous Industries. Mediko-Biologicheskie i Social’no-Psikhologicheskiye Problemy Bezopasnosti v Chrezvychaynykh Situatsiyakh = Medico-Byiological and Socially-Psychological Problems of Safety in Emergencies. 2019;2:111–120 (In Russ.).

18. Bobrov A.F., Minkin V.A., Shcheblanov V.Y., Shelkanova E.S. Non-Contact Diagnostics of Psychophysiological State in Simulator Training of People in Hazardous Occupations. Meditsina Katastrof = Disaster Medicine. 2016;4:55–59 (In Russ.).

19. VibraStaff Operator Psychophysiological State Monitoring Program. URL: http://psymaker.com/downloads/VIManualRuVS.pdf (accessed: October 18, 2020) (In Russ.).

The material was received 11.12.20; the article after peer review procedure 04.02.21; the Editorial Board accepts the article for publication 10.02.21